Hyppää pääsisältöön

Väestönmuutokset

Helsingin väestö on kasvanut viime vuosikymmenellä nopeasti. Väestönkasvu nojaa pääosin ulkomailta ja muualta Suomesta tulevaan muuttoliikkeeseen, joka tuokin vuosittain noin 80 prosenttia kaupungin väkimäärän lisäyksestä. Muuttoliikkeen lisäksi väestömäärään vaikuttaa luonnollinen väestönkasvu, eli syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus. Hedelmällisyys eli naisten keskimäärin saamien lasten lukumäärä on Helsingissä huomattavasti maan keskiarvoa pienempi, mutta koska Helsingin väestö on keskimäärin varsin nuorta, syntyneitä on kuitenkin vuosittain noin tuhat henkeä enemmän kuin kuolleita. Muuttoliike tuo Helsinkiin erityisesti nuoria aikuisia ulkomailta ja muualta Suomesta, ja lähtömuuttajat ovat puolestaan tyypillisesti perheellistymisikäisiä.