Hyppää pääsisältöön

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

  • Yrityksiä perustetaan Helsinkiin enemmän kuin niitä lopetetaan.
  • Yritysten määrä kasvaa etenkin palvelualoilla ja rakennusalalla. 

Yritysten määrä Helsingissä on jatkuvassa kasvussa. Yrityskanta kasvaa vuosittain noin muutamalla tuhannella ja vuonna 2023 yrityksiä toimii Helsingissä jo enemmän kuin 70 000. Viime vuosina erityisesti palvelualoilla ja rakentamisen toimialalla on ollut havaittavissa kasvua uusien yritysten määrässä. 

Suurimpia yksittäisiä toimialoja Helsingissä yritysten lukumäärän osalta ovat ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, kauppa ja informaatio- ja viestintä. Näistä kaupan ala on viime aikoina kehittynyt heikosti, ja toimialalla yritysten lukumäärä on ollut vähenemään päin. Informaatio- ja viestinnän toimiala taas on jatkuvassa kasvussa. Pienemmistä toimialoista taiteet, viihde ja virkistys sekä koulutus ovat olleet viime aikoina nousussa.

Yrityskanta on poikkileikkaustieto kaikkien toimivien yritysten lukumäärästä tiettynä ajankohtana. Yritysten lukumäärään vaikuttavat muutokset yritysten aloittamis- ja lopettamistietojen kertymässä. 

Uusimmat artikkelit

31.5.2023
Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden ja kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden edistäminen edellyttää Helsingissä toimivien yritysten tarpeiden, näkemysten ja odotusten ymmärtämistä. Laaja, lähes tuhannen yrityksen haastatteluaineisto antaa arvokasta tietoa kaupunkikehittämiseen....
19.12.2022
Helsingin tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen laajan joukon eri ilmiöalueita kuvaavia tilastotietoja. Näin se antaa monipuolisen ja luotettaviin tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinkiä kuvaavien tietojen ohella vuosikirjassa esitetään vertailutietoja...
8.6.2022
2020-luku on käynnistynyt taloudellisten ja yhteiskunnallisten kriisien varjostamana. Tässä raportissa kuvataan, miten Helsingin elinkeinoelämä ja työmarkkinat ovat selvinneet ensin koronapandemian ja sen jälkeen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttamista taloudellisista häiriöistä....