Hyppää pääsisältöön

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

  • Yrityksiä perustetaan Helsinkiin enemmän kuin niitä lopetetaan. Yritysten määrä siis kasvaa, etenkin palvelualoilla ja rakentamisalalla. 
  • Koronapandemia ei näyttäisi saatavilla olevien tietojen mukaan johtaneen aiemmin pelättyyn konkurssiaaltoon. 

Yritysten määrä Helsingissä kasvaa jatkuvasti, ja vuodesta 2018 eteenpäin jokaisella vuosineljänneksellä aloittaneita yrityksiä on ollut enemmän kuin lopettaneita yrityksiä. Yrityskanta on kasvanut reilulla tuhannella vuodessa, sillä vuonna 2011 yrityksiä toimi Helsingissä noin 40 000, ja vuonna 2020 niitä oli rekisteröitynä jo 50 481. Viime vuosina erityisesti palvelualoilla ja rakentamisen toimialalla on ollut havaittavissa kasvua uusien yritysten määrässä.  

Vireille pantujen konkurssien määrään vaikuttaa yleinen taloustilanne, toimialan suhdanneherkkyys sekä toimialojen kehitysnäkymät. Vuodesta 2014 alkaen Helsingissä vireille pantujen konkurssien osuus on ollut noin 10–25 prosenttia koko maassa vireille pannuista konkursseista. Eniten konkursseja pannaan vireille Helsingissä pääsääntöisesti palveluiden sekä rakentamisen aloilla.  

Vuoden 2021 aikana Helsingissä pantiin vireille 488 konkurssia, mikä on noin neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta kuitenkin vähemmän kuin vuonna 2019. Koronapandemia ei näytä vuoden 2022 alkuun mennessä aiheuttaneen Helsingissä aiemmin pelättyä konkurssiaaltoa. 

Uusimmat artikkelit

19.12.2022
Helsingin tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen laajan joukon eri ilmiöalueita kuvaavia tilastotietoja. Näin se antaa monipuolisen ja luotettaviin tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinkiä kuvaavien tietojen ohella vuosikirjassa esitetään vertailutietoja...
8.6.2022
2020-luku on käynnistynyt taloudellisten ja yhteiskunnallisten kriisien varjostamana. Tässä raportissa kuvataan, miten Helsingin elinkeinoelämä ja työmarkkinat ovat selvinneet ensin koronapandemian ja sen jälkeen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttamista taloudellisista häiriöistä....