Hyppää pääsisältöön

Kulttuuritilaisuuksissa käymisessä suuria eroja asuinalueiden välillä

Tässä kirjoituksessa katsotaan, miten aktiivisesti Helsingin eri asuinalueilla asuvat käyvät kulttuuritilaisuuksissa. Vuonna 2015 eniten elokuvissa, teatterissa ja konserteissa kävivät Helsingin kantakaupungissa asuvat ja vähiten Itä- ja Koillis-Helsingin asukkaat.
Kuuluu sarjaan:

Helsingin turvallisuustutkimuksissa on ollut perinteisesti mukana muutama taustamuuttuja koskien vastaajien harrastuksia, ravintoloissa käyntejä ja ulkoilua. Vuoden 2015 turvallisuustutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he käyvät elokuvissa, teatterissa tai konserteissa.

Oheisessa kartassa esitetään, miten Helsingin eri peruspiireissä asuvat vierailevat niissä vähintään kerran kuukaudessa. Karttaan on myös lisätty konserttitilat, elokuvateatterit ja teatterit.

Keskimäärin kaikista vastanneista noin 33 prosenttia käy elokuvissa, teatterissa tai konserteissa vähintään kerran kuukaudessa.

Eri peruspiirien välillä ilmenee kuitenkin suuria eroja. Aktiivisimmat kulttuuritilaisuuksissa kävijät asuvat kantakaupungin alueella. Eniten elokuvissa, teatterissa ja konserteissa kävivät Kampinmalmin (54 %), Ullanlinnan (51 %) ja Vironniemen (47 %) peruspiirien asukkaat.

Itä- ja Koillis-Helsinkiin päin mentäessä kävijöiden määrä vähenee huomattavasti verrattuna eteläiseen Helsinkiin. Vähiten elokuvissa, teatterissa ja konserteissa kävijöitä oli Suutarilan (20 %), Jakomäen (21 %), Vuosaaren (21 %) sekä Latokartanon (21 %) alueilla.

Tavoitteena vahvistaa keskusta-alueen ulkopuolista kulttuuritarjontaa

Tarkastelun tulokset ovat odotetun kaltaisia siinä mielessä, että asukkaiden käyntimäärät ovat korkeimpia kantakaupungin alueella, jossa myös sijaitsee eniten elokuvateattereita, teattereita ja konserttitiloja. Vastaavasti kantakaupungista poispäin siirryttäessä sekä kulttuuritarjonnan määrä että kulttuuritilaisuuksissa käyminen vähenevät.

Miten tätä tietoa voi hyödyntää kaupungin toiminnassa? Vuoden 2015 turvallisuustutkimuksen kulttuuritilaisuuksissa käymistä kartoittava kysymys toimii yhtenä Helsingin kulttuurikeskuksen pilotoiman alueellisen kulttuurityön mallin indikaattorina. Mallin tavoitteena on vahvistaa keskustan ulkopuolisten kaupunginosien kulttuuritarjontaa ja lisätä asukkaiden kulttuuritilaisuuksissa käymistä.

Onkin kiinnostavaa seurata, muuttaako malli pilotointialueella asuvien elokuvissa, teattereissa ja konserteissa käymistä seuraavien vuosien aikana ja näkyykö se tulevien turvallisuustutkimusten tuloksissa.

Lisätietoa Helsingin alueellisen kulttuurityön mallista

Petteri Räisänen toimii projektisihteerinä Helsingin kulttuurikeskuksessa, sähköposti: petteri.j.raisanen(at)hel.fi.