Hyppää pääsisältöön

Työvoimatutkimus

Virkakäyttöön tarkoitettu tietokanta sisältää Tilastokeskuksen otospohjaiseen työvoimatutkimukseen perustuvat neljännesvuositilastot aikasarjoina pääkaupunkiseudun kunnista, Helsingin seudulta sekä koko maasta.

Tietokanta sisältää seudullisena yhteistyönä tehdyn erillistilauksen tiedot Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta neljännesvuosittain. Käyttöoikeus on rajattu aineiston tilaajiin. Alueina on Suomi, Helsingin seutu, kehyskunnat, pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo ja Vantaa. Tietosisältöinä on mm. väestön työvoimatase, työllisyystietoja toimialan ja työsuhteen laadun mukaan sekä työpaikkatietoja toimialan mukaan. 

Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on koko maan osalta noin 12 500 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla sekä verkkolomakkeella. Vastaajien antamien tietojen pohjalta luodaan kuva koko 15–89-vuotiaan väestön toiminnasta. Lisätietoja aineistosta Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus-sivulla.

Työvoimatutkimus perustuu otosaineistoon, ja alueiden kohdalla Tilastokeskus on käyttänyt painokertoimia Helsingin seudun ja pääkaupunkiseudun kohdalla, mutta kuntatasolla tätä ei ole tehty. Otoskoot jäävät kuntatasolla pieniksi (vuosineljänneksittäin: Helsinki 4 560, Espoo 1 960, Vantaa 1 610, Kauniainen 60). Täten Helsingin, Espoon ja Vantaan tiedot ovat karkeasti suuntaa antavia ja niissä esiintyy suurta satunnaisvaihtelua. Vuositason tiedot ovat neljännesvuositasoa luotettavampia.  Kokonaisluvut on syytä pyöristää. 

Työvoimatutkimus uudistettiin vuoden 2021 alusta lukien ja tiedot menettivät vertailukelpoisuutensa aiemmin vuosien tietojen kanssa. Uudistuksen mukaisia tietoja on saatu takautuvasti vuodesta 2009 asti. Kaikki aiemmat tiedot löytyvät Arkistosta. 

Aineiston pohjalta tehty tilastotarkastelua ja grafiikkaa löytyy Helsingin seudun suunnat sivustolta: https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/tyoikainen-vaesto-tk

Tarkin aluetaso: kunta

Linkki tietokantaan:  https://stat.hel.fi/tyovoima/

Käyttöoikeus: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungin sekä HSY:n työntekijät. Käyttäjätunnuksia haetaan sähköpostitse (ks. yhteystiedot-osio).

Käyttöehdot: 
Tietojen käytön yhteydessä lähde on Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. Kuntatasolla tiedot ovat karkeasti suuntaa antavia ja kokonaisluvut tulee pyöristää. 

Tietojen jatkokäsittelyä varten on ilmainen PX-Win-ohjelma

Yhteystiedot: Työvoimatutkimuksen tietosisältö ja käyttöoikeudet: Minna Salorinne (etunimi.sukunimi@hel.fi), tekninen ylläpito: aluesarjat@hel.fi.