Hyppää pääsisältöön

Aluesarjojen virkakäyttöversio

Virkakäyttöön tarkoitettu tietokanta sisältää Aluesarjojen julkista tietokantaa yksityiskohtaisempia tietoja pääkaupunkiseudun kunnista alueittain sekä Helsingin seudusta ja Uudeltamaalta kunnittain.

Julkisesta Aluesarjat-tilastotietokannasta on luotu virkakäyttöön erillinen versio, josta on saatavilla yksityiskohtaisempia tilastotietoja. Yksityiskohtaisia tietoja saa käyttää kuntien viranomaiskäyttöön suunnittelu-, tutkimus- ja selvitystarkoituksiin. Yksityisyydensuojan vuoksi tarkempia tietoja ei saa julkaista avoimena datana. Palvelun tarkemmat käyttöehdot on kuvattu käyttöehdot-osiossa.

Seudullisena yhteistyönä toteutetussa tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina pääkaupunkiseudun kunnista alueittain sekä Helsingin seudusta ja Uudeltamaalta kunnittain. 

Helsingin seudun aluesarjat -tilastokanta sisältää tilastollisia aikasarjoja useista alueellisista ilmiöistä:

  • väestörakenne, väestöennuste ja väestönmuutokset
  • perheet ja asuntokunnat
  • työmarkkinat ja työssäkäynti
  • tulotaso
  • asuntokanta ja -tuotanto
  • rakennuskanta ja -tuotanto
  • koulutus

Pisimmät väestösarjat alkavat vuodesta 1962. Vielä vanhempia aikasarjoja löytyy historialliset tilastot -osiosta, joka kokoaa aikasarjoja ja poikkileikkausaineistoja Helsingistä vuodesta 1811 lähtien. Osa historiatilastoista on koostettu kaupunginosittain. Aluesarjat sisältää historiallisten tietojen lisäksi myös ennakkotietoja väestörakenteesta ja väestönmuutoksista.

Aluesarjojen sisällöt päivittyvät ympäri vuoden aina uusien tietojen tullessa saataville. Jokaisen taulun kohdalle on merkitty tieto viimeisimmästä ja arvio seuraavasta päivityspäivästä. Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinatiedot päivittyvät kuukausittain ja ennakkoväkilukutiedot neljännesvuosittain. Muilta osin tilastot päivittyvät vuosittain, ellei taulun kuvauksessa ole toisin mainittu.

Tilastoja yllämainituista teemoista on saatavilla eri aluetasoilla: kunnittain joko Uudenmaan tai Helsingin seudun laajuudessa tai osa-alueittain Pääkaupunkiseudulta Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Tarkin aluetaso kunkin kunnan osalta ovat osa-alueet (Helsinki), pienalueet (Espoo) ja  kaupunginosat (Vantaa). Käytettyihin aluejakoihin voi tutustua esimerkiksi HSY:n karttapalvelussa.

Aluesarjojen tilastoja voi tarkastella suoraan kartalla mm. Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Paikkatietoikkuna-palvelussa Teemakartta-toiminnon avulla tai kartta.hel.fi-palvelussa Tilastot-osion alla. 

Linkki tietokantaan: https://stat.hel.fi/intra/

Linkki tietokannan rajapintapalveluun: https://stat.hel.fi/intra/api/v1/fi/

Käyttöoikeus: rajattu käyttö (Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungin sopimuskäyttäjät)

Käyttöehdot: 

Palvelun sisältämät tiedot on tarkoitettu Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungin viranomaiskäyttöön. Tietoja saa käyttää erilaisissa viranomaistyöhön liittyvissä suunnittelu-, tutkimus- ja selvitystehtävissä. Tietoja julkaistaessa on huomioitava, että kuntien alueittaiset tiedot sisältävät yksityiskohtaisia tietoja, joiden julkaisemisessa on noudatettava tilastolakia.

Tietosuojan vuoksi väestön rakenne- tai muutostietoja ei saa julkaista sellaisilta alueilta, joiden väestömäärä on pienempi kuin 100 henkeä ja perhe-/asuntokuntataulukoissa alueilta, joilla on alle 100 perhettä/asuntokuntaa. Työpaikkatietoja ei saa julkaista alueilta, joilla käy työssä vähemmän kuin 100 henkilöä. Rakennus ja asuntotietoja ei saa julkaista alueilta, joilla on vähemmän kuin 10 rakennusta tai asuntoa.

Tilastokanta ja tietoaineiston tekijä ilmoitetaan viittaamalla Helsingin seudun aluesarjat -tilastokantaan ja tietoaineistokohtaisiin lähteisiin. Esimerkki: “Helsingin seudun aluesarjat -tilastokanta ja Tilastokeskus”. Tilastokeskuksen tietoja julkaistaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.

Käyttämällä tietokannan tietoja hyväksyt tietokannan käyttöehdot.

Rekisteriseloste

Aluesarjojen ylläpito: HelsinkiEspooVantaaHSY ja Uudenmaan liitto 

Tietojen jatkokäsittelyä varten on ilmainen PX-Win-ohjelma

Yhteystiedot: aluesarjat@hel.fi