Hyppää pääsisältöön

Ympäristötilasto

Helsingin ympäristötilasto sisältää keskeiset Helsingin ympäristön tilaa ja kuormitusta kuvaavat indikaattorit. Tietokantaa ylläpitää Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut.

Ympäristötilasto sisältää indikaattoreita seuraavista teemoista:

 • energia
 • ilmanlaatu
 • ilmasto
 • jätteet
 • liikenne
 • luonto
 • maankäyttö
 • maaperän pilaantuneisuus
 • melu
 • vesistöt
 • ympäristövastuullisuus

Tiedot on kerätty pääosin Helsingin kaupungin toimialoilta, mutta osin myös muista kunnista ja organisaatioista. Tiedot painottuvat Helsinkiin, mutta tilastot sisältävät vertailutietoja myös muualta pääkaupunkiseudulta, Suomesta ja maailmalta. 

Ympäristötilaston aineistoja täydennetään ja päivitetään vuosittain. Keskeiset ympäristötilastot ovat saatavissa myös englanniksi ja ruotsiksi.

Ympäristötilaston tietoja hyödynnetään moniin eri tarkoituksiin, kuten kaupungin ympäristöraportoinnin tueksi sekä Ympäristön tila -katsausten pohjaksi. Ympäristötilaston rinnalle on rakennettu myös pääkaupunkiseudun ympäristötieto -sivusto, joka kokoaa yhteen Helsingin, Espoon ja Vantaan keskeisimmät ympäristötiedot helposti lähestyttävässä muodossa. 

Tarkin aluetaso: kunta

Linkki tietokantaan: https://stat.hel.fi/pxweb/fi/Ymparistotilasto/

Linkki tietokannan rajapintapalveluun: https://stat.hel.fi/api/v1/fi/ 

Rajapinnan käyttöohjeet.

Käyttöehdot: 

Tietoaineistoa saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää sekä käyttää aineistoa osana muuta teosta. Tietoaineistoa voi käyttää sekä ei-kaupallisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. Ehtona käytölle on, että tietoaineiston tekijä on ilmoitettava. Tietoaineiston tekijä on kerrottu kunkin tietoaineiston kohdalla. Tietoaineiston tekijää ei saa ilmoittaa siten, että ilmoitus viittaisi tietoaineiston tekijän tukevan tietoaineiston käyttäjää tai tietoaineiston käyttötapaa. Tilastokanta ja tietoaineiston tekijä ilmoitetaan viittaamalla Helsingin ympäristötilastot -tilastokantaan ja tietoaineistokohtaisiin lähteisiin.

Tietokannan ylläpito: Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut 

Tietojen jatkokäsittelyä varten on ilmainen PX-Win-ohjelma

Yhteystiedot:  petteri.huuska@hel.fi