Hyppää pääsisältöön

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös vastaväitelleitä post doc -tutkijoita. Vastaväitelleiksi katsotaan viiden vuoden sisällä väitelleet henkilöt.

Apurahan myöntämisen perusteina on tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, toteutettavuus ja tutkimusaiheen merkitys Helsingin kaupungille.

Apurahan voivat saada tutkimukset, joiden aiheena on:

  • kaupungistumiseen liittyvät ilmiöt ja vaikutukset,
  • kaupunkitalous ja kaupungin elinvoimaisuuteen tai elinkeinotoiminnan edellytyksiin liittyvät ilmiöt,
  • kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen järjestäminen ja arviointi,
  • helsinkiläinen elinympäristö, hyvinvointi, historia, arkielämä ja kaupunkikulttuuri,
  • kaupungin kansainvälisyyteen liittyvät ilmiöt tai
  • kaupungin kriisikestävyys ja merkittäviin ulkoisiin muutoksiin varautuminen.

Tutkimusapurahat 2024

Helsingin kaupunki jakoi Helsinki-päivänä 12.6.2024 tutkimusapurahoja yhdelletoista tutkimushankkeelle. Apurahojen määrä on yhteensä 73 000 euroa. 

Tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville hakijoille ja tutkimusaiheille:

Jenni Erjansola: Lähiluontokiistat osana Helsingin paikallisdemokratiaa 

Johanna Hela: Helsingin varhaiskasvatuksessa olevien lasten infektiosairastamisen vaikutukset lapsiperheiden arkeen

Laura Horsmanheimo: Haavoittuvaisuuden ja vastarinnan dynamiikka: Seksi- ja erotiikka-alan työntekijöiden itsemäärittelyn mahdollisuudet julkisessa kaupunkitilassa

Ilia Kravchenko: Urban Heatwave Resilience and Microenvironment Influence: A Comparative Study of Simulated and Actual Apartment Buildings Performance in Helsinki

Olivia Mahlio: Estimation of the related ecosystem services and potential for biodiversity: Flooding as a resource for biodiversity

Youngsun Park: Do public values still exist in marketised care? Public values management in long-term care policy for older people

Sander Ramboer: A study on the City of Helsinki's energy advisory services to housing companies

Smarika KC: Ageing in the Margins: Understanding Ageing and Well-being of non-European Migrant Women in Helsinki

Jonathan Terschanski: Urban Hideouts - Understanding Structural Dynamics of Microclimate Refugia in Urban Green Areas

Jana Turk: On Vulnerabilities, wellbeing and resilience: A case study on religious minority's versatile capacities and coping during and after the covid-19 pandemic in Helsinki

Meng Xu: Unveiling Urban Lifestyle Patterns and Their Nexus with Urban spatial structure for Climate-neutral urban Planning 

Lisätietoja antavat projektipäällikkö Annina Ala-Outinen, p. 040 1953061, annina.alaoutinen@hel.fi (31.7.2024 asti) ja tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 050 4028 766 (1.8.2024 alkaen).