Hyppää pääsisältöön

Helsingin kaupungin opinnäytepalkinnot

Opinnäytepalkintoja myönnetään ansiokkaille loppututkielmille, joiden aihe liittyy Helsinkiin. 

Helsingin kaupungin opinnäytepalkinnot myönnetään vuosittain yliopisto- tai korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetöille oppilaitosten ja tiedekuntien ehdotusten perusteella. Ehdotuksia palkittavista opinnäytteistä otetaan vastaan syyslukukaudella, ja palkinnot myönnetään joulukuussa. 

Opinnäytepalkinnot 2023

Palkintoja myönnettiin Helsinki-aiheisten, lukuvuonna 2022–2023 eli aikavälillä 1.8.2022–31.7.2023 valmistuneiden maisteritutkinnon tai vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteiden tekijöille. Aiheeseen tai tieteenalaan liittyviä rajoituksia ei ollut. Kaupunki pyrkii palkitsemaan opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta.

Joulukuussa 2023 arvoltaan 400 euron suuruisia palkintoja jaettiin seuraaville henkilöille:

Fanny Bergman: Tapaustutkimus Roihuvuoren kehityksestä 2000-luvulla. Talous- ja sosiaalihistoria, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Samuli Huusko: An evaluation of winter maintenance practices for cycling infrastructure: Case of inner-city Helsinki. Insinööritieteiden korkeakoulu, Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelma, Aalto-yliopisto.

Carita Kurumaa: Tuberkuloosia vastaan Pitäjänmäen lastenkodissa 1910–1949. Historian maisteriohjelma, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Janne Kähkönen: Kohtuuhintaista asumista – Helsingin asuntopolitiikan vaikutus asuntojen hintoihin: Helsingin kaupungin asunto-ohjelmat 1971–2016. Talous- ja sosiaalihistoria, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Emma Laukkanen: Oma paikka maailmassa – tilan kokemuksia Suomenlinnan merilinnoituksessa. Kulttuurien osasto, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Milena Nevanto: Viheralueiden yhteys koettuun terveyteen Helsingissä. Maantieteen maisteriohjelma, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Nadine Mahous: Seurakunta sekalaista. Työläistä ja herraa vierekkäin. Suomalaiset panttilainaamot kaupunkilaisten selviytymiskeinona vuosina 1910–1947. Talous- ja sosiaalihistoria, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Amanda Pasanen: From coal dependency to coal phase out – how the multilevel policy mix between 2016 and 2021 contributed to the energy transition of Helsinki. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.

Seela Pentikäinen: Kietoutunut kaupunki. Lähiluontokonflikteista kohti monilajista hoivaa. Arkkitehtuurin laitos, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto.

Iiro Virta: Kehitysehdotus Teurastamon ja Tukkutorin alueelle – Uusi tapahtumapaikka Helsinkiin. Arkkitehtuurin laitos, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto.

 

Opinnäytepalkinnot 2022

Joulukuussa 2022 jaettiin opinnäytepalkinnot seuraaville henkilöille, 500 euroa kullekin:

Tuuli Hurme: ”The Finnish Civil War of 1918 and the Health of Elementary School Children in Helsinki”, talous- ja sosiaalihistoria, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Ida Huttunen: ”Sosioemotionaalisten taitojen profiilit ja kouluinto peruskoulun 8-luokkalaisilla oppilailla koronapandemian aikana.” Kasvatustieteiden osasto, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Sofia Kangas: ”Muuttuva saaristo, mukautuvat suunnitelmat. Helsingin saariston systeemianalyysi ja adaptiivisen kehittämisen periaatteita”, arkkitehtuurin laitos, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto.

Hilkka Merisalo-Rantanen: ”Tietojohtamisen edistäminen Helsingin kaupungin lakisääteisessä digitukipalvelussa”, tuotantotalouden koulutusohjelma, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Saku Saarimaa: ”Eriytyykö päiväkotien henkilöstö Helsingissä? Kaupungin väestön sosioekonomisen eriytymisen yhteys päiväkotien henkilöstön kelpoisuuteen ja vaihtuvuuteen”, geotieteiden ja maantieteen osasto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Jalmari Sarla: ”Placemaking and suburban regeneration in Helsinki: ethnographic exploration into spatial and aesthetic experiences of public spaces in Malmi and Malminkartano”. Urban Studies and Planning, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Marika Ventovuori: ”Urban Renewal and Residential Displacement in Myllypuro”. School of Business, kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto.

Lisäksi opinnäytepalkinto jaettiin henkilölle, jolta ei saatu lupaa tietojen julkaisemiseen verkossa.