Hyppää pääsisältöön

Nordstat

Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetussa Nordstat-tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista ja kaupunkiseuduista. Myös koko maan tilastot ovat mukana. Tietokanta sisältää tietoja väestörakenteesta ja väestönmuutoksista, työpaikoista ja työvoimasta, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, lentoliikenteestä sekä paikallisvaaleista. Tilastoja päivitetään vuosittain ja useimmat aikasarjat alkavat 1990-luvun alkupuolelta. 

Tietokannan rakentaminen aloitettiin vuonna 1990 kuudentoista Pohjoismaiden suurimman kaupungin yhteistyönä. Tavoitteena oli luoda kokonaisuus, jossa kaupungeista ja niiden seuduista koottaisiin keskeisiä keskenään vertailukelpoisia tietoja. Tietoja koottiin alkuvaiheessa ensisijaisesti kaupunkien omista tietovarannoista. Myöhemmin tietoja on voitu saada kansallisten tilastokeskusten tietokannoista. Nordstat-tietokantaan pyrittiin valitsemaan kansainvälisiä määritelmiä vastaavat tiedot kustakin aihepiiristä.

Mukana olevat kaupungit ovat poimineet oman kaupunkinsa ja sen toiminnallisen seudun aineistot omista tietovarannoistaan. Pääkaupungit ovat sen lisäksi koordinoineet ja tarkastaneet oman maansa kaupunkien tiedot sekä hankkineet oman maan datat. Monessa tapauksessa tilastot ovat kansallisen virallisen tilaston muokkauksia, kuten esimerkiksi erikoisotteita seututilastollisista tietokannoista tai otteita virallisten tilastojen julkaisuista.

Ensimmäinen julkaisu tietokantaan kootuista tiedoista ilmestyi vuonna 1992. Julkaisu tehtiin sekä pohjoismaisilla kielillä että englanninkielisenä. Tavoitteena oli osallistua Euroopan Unionin perustamisvaiheen kaupunkiseutujen ja niistä koottavan tilastotiedon suunnitteluun. Ensimmäinen julkaisu oli nimeltään "Nordiska storstadsregioner i text och siffror"/”Major City Regions of Scandinavia – facts and figures” ja seuraava, vain englanninkielisenä vuonna 1999 ilmestynyt julkaisu ”Major Nordic Cities and Regions – facts and figures”. Julkaisuissa kuvaillaan kaupunkeja tilastotiedon ohella kuvin ja kartoin.

Tietokannan aineistoihin perustuen tehdään edelleen joka toinen vuosi englanninkielinen Nordic Major City Statistics -julkaisu.

Tarkin aluetaso: kunta

Linkki tietokantaan: https://stat.hel.fi/pxweb/fi/Nordstat/

Linkki tietokannan rajapintapalveluun: https://stat.hel.fi/api/v1/fi/ 

Rajapinnan käyttöohjeet.

Käyttöehdot: 

Tietoaineistoa saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää sekä käyttää aineistoa osana muuta teosta. Tietoaineistoa voi käyttää sekä ei-kaupallisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. Ehtona käytölle on, että tietoaineiston tekijä on ilmoitettava. Tietoaineiston tekijä on kerrottu kunkin tietoaineiston kohdalla. Tietoaineiston tekijää ei saa ilmoittaa siten, että ilmoitus viittaisi tietoaineiston tekijän tukevan tietoaineiston käyttäjää tai tietoaineiston käyttötapaa. Tilastokanta ja tietoaineiston tekijä ilmoitetaan viittaamalla Nordstat-tilastokantaan ja tietoaineistokohtaisiin lähteisiin.

Tietokannan ylläpito: Helsinki ja pohjoismaiset yhteistyökaupungit 

Tietojen jatkokäsittelyä varten on ilmainen PX-Win-ohjelma

Yhteystiedot: aluesarjat@hel.fi