Hyppää pääsisältöön

Asuntokunnat

Asuntokunta muodostuu niistä henkilöistä, jotka asuvat vakinaisesti samassa asuinhuoneistossa. Helsingin asuntokunnista puolet on yksinasuvia. Yksinasuvien määrä on kasvanut Helsingissä viime vuosina tavallista voimakkaammin. Kun katsotaan asuntokuntien sijaan kaupungin koko väestöä, suurin joukko helsinkiläisiä kuuluu lapsiperheisiin. Lapsiperheet asuvat Helsingissä yleisimmin omistusasunnossa, jos perheessä on kaksi vanhempaa, ja toisaalta vuokralla, jos vanhempia on perheessä yksi. Kaikista Helsingin asuntokunnista yhteenlaskettuna noin puolet asuu vuokra-asunnossa.