Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors vetenskapspris

Syftet med Helsingfors vetenskapspris är att stärka och föra fram Helsingfors som vetenskapsstad.  

Priset beviljas som erkännande för ett betydande vetenskapligt arbete utfört av en helsingforsare eller i Helsingfors. Vetenskapsprisets belopp har sedan år 2007 varit 10 000 euro och det överräcks på Helsingforsdagen den 12 juni.

Mera om priset berättar forskningschef Katja Vilkama, tfn 358 9 310 78396, e-post: förnamn.efternamn@hel.fi

Tidigare har vetenskapspriset tilldelats följande personer:

2023 - Professor Craig Primmer
2022 - Professor Katariina Salmela-Aro
2021 - Biträdande professor Saana Svärd
2020 - Professor Satu Mustjoki
2019 - Professor Terhi Ainiala
2018 - Akademiledamoten Markku Kulmala
2017 - Professor Katri Räikkönen-Talvitie
2016 - Professor Aarno Palotie
2015 - Professor Maarit Karppinen
2014 - Professor Markku Kivinen
2013 - Professor Hannes Lohi
2012 - Professor Susann Vihma
2011 - Professor Matti Pohjola
2010 - Professor Antti Kupiainen
2009 - Docent Tommi Hoikkala
2008 - Professor Airi Palva
2007 - Professor Esko Ukkonen
2006 - Professor Terttu Nevalainen
2005 - Akademiprofessor Ilkka Hanski
2004 - Professor Jaakko Frösén
2003 - Docent Marikki Laiho
2002 - Akademiprofessor Yrjö Engeström
2001 - Akademiprofessor Kaarina Sivonen
2000 - Professor Matti Klinge
1999 - Filosofie doktor Tuija Pulkkinen
1998 - Professor Eero Tarasti
1997 - Professor Irma Thesleff
1996 - Akademiker Eino Jutikkala