Hoppa till huvudinnehåll

Pris för examensarbeten

Helsingfors stad delar årligen ut utmärkelser för särskilt fina examensarbeten med Helsingfors som tema.

Pris för examensarbeten 2023

Priset ges för en magisteravhandling eller ett motsvarande examensarbete med Helsingfors som tema som lämnats in under läsåret 2022–2023 alltså 1.8.2022–31.7.2023. Det finns inga begränsningar i fråga om avhandlingens ämne eller vetenskapsområde. 

Helsingfors stad har som mål att uppmärksamma examensarbeten från olika vetenskapsområden. 
Den totala prissumman är 4 000 euro och varje år delas 4–10 utmärkelser ut. Prisutdelningen sker i december.

Upplysningar: forskningschef Katja Vilkama 09 31078396 och planeringssekreterare Nina Weurlander 09 31036555, e-post: fornamn.efternamn(at)hel.fi.