Skip to main content

Asiantuntijoiden yhteystiedot

Listasta löydät kaupunkitietosivuston tutkimus- ja tilastotiedon tuottajien yhteystiedot ja vastuualueet. 

Helsinki-tilastoja koskevia lyhyitä tietopyyntöjä eri aiheista otetaan vastaan sähköpostiosoitteessa kaupunkitieto(at)hel.fi. Muut sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hel.fi.

Kaupunkitietopalveluiden johto ja viestintä

Heikki Pursiainen, kaupunkitietopalveluiden päällikkö
p. 040 706 8267

Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö  
p. 09 310 78396

Ari Jaakola, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö  
p. 09 310 43608

Katri Lehtonen, viestintäasiantuntija (ulkoinen viestintä)
p. 040 167 7302

Teemu Vass, suunnittelija, verkkosivuston vastuuhenkilö  
p. 09 310 64806

Väestö ja elinolot

Tuuli Anna Renvik, johtava asiantuntija, dosentti
kotoutuminen, väestösuhteet, yhdenvertaisuus
p. 040 158 2800

Harri Sinkko, erikoistutkija
väestöennusteet, väestörakenne, väestönmuutokset
p. 09 310 36389

Tea Tikkanen, tutkija
väestöennakot, tietorekisterit, paikkatieto
p. 09 310 36386

Pekka Mustonen, erikoistutkija
kaupunkikulttuuri, vapaa-aika, asukkaiden elinolot, kyselytutkimukset
p. 09 310 36301

Pasi Saukkonen, erikoistutkija, dosentti
maahanmuutto, kotoutuminen
p. 09 310 36405

Heidi Taskinen, erityissuunnittelija
yksikön kehittämistehtävät, kulttuuritutkimus
p. 09 310 36297

Jenni Erjansola, tutkija
osallisuus, demokratia, tasa-arvo, turvallisuus
p. 09 310 34572

Jukka Hirvonen, tutkija
asuinalueiden eriytyminen, asukasmielipiteet, ympäristöasenteet
p. 09 310 36557, e-mail: jukka.s.hirvonen(at)hel.fi

Sirkku Järvelä, tutkija
p. 040 484 1603

Outi Lepola, tutkija
kotoutuminen, osallisuus
p. 09 310 40460

Jasmin Bayar, tutkija (asuminen-yksikkö)
asuminen, asuntotuotanto ja rakentaminen
p. 040 612 5231

Reetta Marttinen, tutkija (asuminen-yksikkö)
asuminen, asuntomarkkinat ja asuntokannan kohdentuminen
p. 09 310 20545

Ari Niska, tutkija (asuminen-yksikkö)
asuminen, asuntokunnat, väestöryhmien asumisvalinnat, sosiaalinen vuokra-asuminen
p. 09 310 36524

Hyvinvointi ja terveys

Tommi Sulander, johtava asiantuntija, dosentti
ikääntyneet, elintavat, eriarvoisuus
p. 09 310 32222

Netta Mäki, erikoistutkija, dosentti
terveys, kuolleisuus, hedelmällisyys, eriarvoisuus
p. 09 310 36373

Hanna Ahlgren-Leinvuo, erikoistutkija
tulot ja toimeentulo, väestöryhmien hyvinvointi, sosiaaliturva
p. 09 310 69969

Hanna Ahtiainen, tutkija
koulutus, lasten ja nuorten hyvinvointi
p. 09 310 39037

Suvi Määttä, tutkija
terveys ja hyvinvointi, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, liikunta, kouluterveyskysely
p. 09 310 36494

Varpu Mäkelä, tutkija
liikuntapalvelujen ja nuorisopalvelujen vertailu, Kuutosvertailu
p. 09 310 28415

Nora Tanner, tutkija
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelujen vertailu, Kuutosvertailu
p. 09 310 37963

Talous ja työmarkkinat

Arttu Vainio, johtava asiantuntija
aluetalous, tuotannon muutokset, palkkakehitys

p. 09 310 36398

Eero Aalto, erikoistutkija
digitalisaatio, teknologia, yritystoiminta, sote-rahoitusmalli
p. 09 310 35821

Laura Ansala, erikoistutkija
työmarkkinat, liikkuvuus
p. 09 310 37406

Minna Salorinne, erikoistutkija
työmarkkinat, työttömyys
p. 09 310 36412

Pekka Valkama, erikoistutkija
kiertotalous

p. 09 310 35073

Henri Mikkola, tutkija
työpaikat, yritystoiminta, innovaatiot
p. 09 310 32169

Jonas Sjöblom, erikoistutkija
kaupunkisuunnittelu, kiertotalous
p. 09 310 60541